Oznamy
Upozornenie !

Kutilcentrum s.r.o. má výlučné právo používať dizajn ,,hniezda" na území celej Európskej únie na základe registrácie na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) so sídlom ALICANTE Španielsko.

Vyrábať produkty s týmto dizajnom, obchodovať s nimi, prezentovať ich v médiách, na internete a podobne je možné len so súhlasom vlastníka licenčných práv.

Vlastník výlučného práva: Zoltán Lepey, Fialková 2690/23, Topoľčany.

ZmQwYzJhN2