Úvod » Dielňa » Chémia a lepidlá » Lepidlá » Pena Ceys Espumax PU, vysokoexpanzná, 750 ml


        

Pena Ceys Espumax PU, vysokoexpanzná, 750 ml

 

Číslo produktu: 020330
Orientačná cena bez DPH : 8,68 EUR
Orientačná cena s DPH (20 %):
10,41 EUR

Polyuretánová pena Espumax pre izoláciu a výplne s vysokou expanziou (300%). Určená špeciálne pre tesnenie, výplne, akustickú a tepelnú izoláciu. Po nanesení zväčší objemovú hmotnosť až na 40 litrov a vytvorí trojrozmernú štruktúru z dutých buniek, ktoré predstavujú bariéru proti hluku, teplu a vlhkosti. Je kompaktná a hutná. Tesní a vypĺňa dutiny a špáry. Izoluje vzduchové komory, vodovodné potrubie a elektrické káble, klimatizačné zariadenia. Vypĺňa a upcháva steny, múry, podhľady, prechody trubiek, priestory pod vaňami, strechami, a pod.


Používajte výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informáciu o výrobku.


Druhy nebezpečnosti: 


H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

Vyrobené: Ceys
OTIwNz